Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 listopada 2021 r. do 15 kwietnia 2022 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz