Biblioteka przyjazna uczniowi XXXV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Biblioteka przyjazna uczniowi XXXV edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Biblioteka przyjazna uczniowi XXXV edycja

realizowanym w okresie od 19.10.2021 r. do 19.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 20 października 2021 r.

Program kursu:
 1. Organizacja biblioteki szkolnej.
 2. Standaryzacja i normalizacja w bibliotekarstwie.
 3. Dobór materiału czytelniczego.
 4. Konstruowanie scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych.
 5. E – biblioteka. Nowe technologie informatyczne w bibliotece.
 6. Współpraca bibliotekarza z nauczycielami, uczniami, rodzicami i innymi bibliotekami.
 7. Prawo autorskie w praktyce biblioteki.
 8. Ochrona danych osobowych w praktyce biblioteki. Elektroniczna archiwizacja danych.
 9. Trendy rozwoju bibliotekarstwa w Polsce i na świecie.
 10. Źródła finansowania kultury: z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich i in.
 11. Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.